Haarlemse Hofjes

Haarlem hofje van StaatsVerspreid over de stad liggen veelal verborgen achter de gevel verschillende hofjes, groot en monumentaal, klein en intiem. Vanaf de late middeleeuwen stichtten de kerk, de stad of particulieren de hofjes ter huisvesting van de hulpbehoevenden. In veel gevallen ging het hier om arme weduwen die in een hofje gratis onderdak verkregen. Opgenomen in de beschermde gemeenschap van het hofje werden de laatste jaren van hun leven op godsvruchtige en godvrezende wijze doorgebracht. Woonden de armen in kleine bescheiden hofjes, nette burger dames bewoonden de meer monumentale hofjes. Een monumentale poort, een mooie tuin, een prachtige waterpomp en een keurig schoon geschrobd straatje gaven de dames in de herfst van hun leven het beoogde aanzien.

Beginpunt: Centraal Station
Eindpunt: Nabij de Grote Markt

Opmerking: Deze wandeling is alleen op werkdagen te boeken

image001