Islam – passie voor perfectie

????????????????????????????????????

De islam is tegenwoordig volop in het nieuws. Kennis van de islam is dan ook belangrijk om de wereldpolitiek te begrijpen. In deze lezing wordt een inleiding gegeven op de islam als religie: wie was Mohammed, waarom is Mekka een heilige stad en hoe zit het met Soennieten & Sjiieten? Verder is er aandacht voor de geschiedenis van de islam en voor de prachtige kunstwerken die de islamitische cultuur heeft voortgebracht. De islam begon rond 610 na Chr. Op dat moment kreeg de profeet Mohammed bezoek van de aartsengel Gabriel die hem de koran openbaarde. Dit was zeker niet de eerste keer dat God zijn woord aan de mensen verkondigde. Eerder had hij aan bijvoorbeeld Mozes (Musa) en Jezus (Isa) hetzelfde gedaan. De blijde boodschap was door de mensen echter verkeerd begrepen en daarom vond God het noodzakelijk een laatste profeet uit te kiezen: Mohammed. Mohammed is de Sleutel der Profeten. Het is voor ons belangrijk te weten dat de islam voortbouwt op het jodendom en christendom. Alle drie de godsdiensten zijn de godsdienst van Adam & Eva, Noach & de zondvloed en aartsvader Abraham. Nadat Mohammed in 632 overleed verspreidde de islam zich razendsnel en ontstond er een wereldrijk dat zich uitstrekte van Zuid Spanje tot aan Afghanistan. Islamitische rijken kwamen en gingen, maar wat ze allemaal met elkaar gemeen hadden was het besef dat de aarde mooi was, een afspiegeling van de hemelse schoonheid die de mensen te wachten stond. In de kunst van de islam staat het streven naar perfectie dan ook centraal. De schitterende gebouwen en kunstwerken die dat opleverde zijn een van de grootste verworvenheden van deze bijzondere godsdienst.

image001