Rome – De navel van de wereld

Rome Forum RomanumWie tegenwoordig over het Forum Romanum loopt of de resten van de keizerlijke paleizen op de Palatijn bekijkt, ziet slechts een schim van de pracht van Rome in de Romeinse keizertijd. Met een miljoen inwoners was Rome de grootste stad van het uitgestrekte Romeinse Rijk. In dat rijk leidde alle wegen naar Rome. In de eerste eeuwen van onze jaartelling onderging Rome een ware metamorfose. Keizer Augustus veranderde naar eigen zeggen Rome van een stad van baksteen in een stad van marmer. Latere keizers hebben dat werk voortgezet. Deze lezing geeft een beeld van Rome zoals ze er op het hoogtepunt van haar macht, in de vroege 2de eeuw na Christus, moet hebben uitgezien.

image001