Cursus Passie voor Perfectie – geschiedenis, kunst en cultuur van de Islam

shanahmehIn deze cursus geeft Reno Raaijmakers een inleiding op de geschiedenis, kunst en cultuur van de islam. Deze cursus is dan ook veel meer dan een cursus over de islam als religie. Het is een reis door de tijd van de geboorte van Mohammed in de 6de eeuw na Christus tot aan de dag van vandaag.  Toen Europa 1000 jaar lang in de middeleeuwen verzonken was, bloeiden de steden, kunst en wetenschap in de islamitische wereld met prachtige  gebouwen, schitterende miniaturen en belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen als resultaat. Een passie voor perfectie ligt daarbij in de islam zelf besloten met een voorliefde voor alles dat mooi is. Hoe is het dan toch mogelijk dat een godsdienst die in het verleden zo veel schitterende dingen heeft voortgebracht, tegenwoordig vaak zo negatief in het nieuws is? Deze en andere actuele vragen komen natuurlijk ruimschoots aanbod.

 

Cursus Grote God!

Boeddha en ChristusReligie is zonder twijfel een van de meest fascinerende aspecten van de mens. Het heeft onze geschiedenis diepgaand beïnvloed en speelt, zo ervaren we dagelijks, nog steeds een hoofdrol in de wereldpolitiek. Religie heeft grote kunstwerken voortgebracht, maar ook vernietigd. Het verenigt mensen, maar zet de wereld tevens in vuur en vlam. In een tijd waarin grenzen vervagen en we overal met andere culturen worden geconfronteerd, draagt kennis van de verschillende wereldreligies bij aan een beter begrip van de wereld waarin we leven. In deze cursus geeft Reno Raaijmakers een overzicht van de vijf grote wereld religies. De geschiedenis, de kunst, de politiek en de actualiteit worden in samenhang besproken.

U kunt deze cursus voor uw eigen gezelschap op locatie boeken

Nederland – Grote geschiedenis van een klein land

Willem van OranjeNederland is misschien een klein land, maar we kunnen terugkijken op een rijke geschiedenis en cultuur. Een verhaal dat begint met hunebedden en dat eindigt met de wereldberoemde Amsterdamse Grachtengordel. De prehistorie en de Romeinse tijd zijn voor velen een relatief onbekende periode in de Nederlandse geschiedenis. In de afgelopen jaren heeft de archeologie een enorme bijdragen geleverd aan onze kennis over deze vroegste geschiedenis; schatten in grafheuvels en prachtig geconserveerde Romeinse boten zijn enkele van de spectaculaire vondsten. In deze periode was onze regio in het licht van de Europese geschiedenis echter van marginaal belang, maar dit veranderde in de Middeleeuwen. Onder Karel de Grote en zijn opvolgers werd Nederland deel van een machtig christelijk rijk. Er werd de basis gelegd voor het verdere verloop van de geschiedenis. De economische groei leidde tot het ontstaan van grote steden. Deze steden trokken steeds meer macht naar zich toe en in de 16de eeuw kwamen zij in aanvaring met Koning en Kerk. Protest en opstand brachten onafhankelijkheid in de vorm van een Republiek. Deze Republiek met haar machtige handelsmetropool Amsterdam was in de 17de eeuw het centrum van de Europese economie. De cursus eindigt met die schitterende Gouden eeuw en alle pracht die daar bij hoort.

Europa – Geschiedenis van een continent

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het verhaal van Europa begint duizenden jaren geleden in de prehistorie. De grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis is daarbij misschien wel de neolithische revolutie van ca. 6000 voor Chr. De prehistorische Europeanen verruilden daarbij een leven als jager & verzamelaar voor dat van boer. De mensheid sloeg daarmee een geheel nieuwe weg in. De boeren vestigden zich bijvoorbeeld op een vaste plaats. Gedurende de millennia veranderden de gehuchten daarbij in levendige dorpen en dorpen in machtige steden: Van Athene tot Amsterdam. De geschiedenis van Europa is overweldigend. Vele volkeren hebben gedurende de millennia Europa bewoond, elk met hun eigen cultuur. Machtige naties kwamen daarbij op en gingen weer ten onder. De monumenten en kunst die zij hebben nagelaten spreken ons enorm tot de verbeelding, maar het blijft soms moeilijk om alles in de juiste tijd en context te plaatsen. In de cursus wordt de geschiedenis van Europa op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Bekende en minder bekende volkeren krijgen daarbij hun plaats in de geschiedenis van een van de meest fascinerende continenten op aarde: Europa.

Geschiedenis in het Groot

Masker van ToetanchamonDe geschiedenis van onze wereld is overweldigend. Wij delen onze Nederlandse geschiedenis in verschillende periodes in: Prehistorie, Romeinen, Middeleeuwen en de  Gouden Eeuw. Dat is allemaal nog erg overzichtelijk. Het wordt echter verwarrend wanneer we ons bijvoorbeeld realiseren dat de Renaissance rond 1500 in Italië op haar hoogtepunt was, Michelangelo de Sixtijnse kapel beschilderde, terwijl wij nog in de Middeleeuwen zaten. Nog troebeler wordt het wanneer we de bouw van de Piramides in Egypte, het terracotta leger of de Taj Mahal een juiste plek in de geschiedenis moeten geven. Dit leidt vaak tot misverstanden. Op het eerste gezicht zou men bijvoorbeeld denken dat de Egyptenaren en de Maya’s contact hebben gehad omdat ze beide hun piramides bouwden. Wanneer we ons echter realiseren dat er 1500 jaar zit tussen de laatste Egyptische piramide en eerste piramides van de Maya’s wordt duidelijk dat deze gedachte onhoudbaar is. Zonder ons te verliezen in details gaan we de geschiedenis van de wereld in deze cursus te lijf. De cursus zal daarbij vooral ingaan op de culturen van Europa, Azië, Noord Afrika en Amerika. De laatste periode die in de cursus wordt behandeld is de 18de eeuw. Na die tijd is de geschiedenis te gedetailleerd om zich in zo een groot verband te laten vatten.

Metropolen

Brandenburgertor BerlijnReno Raaijmakers neemt u mee op een reis in ruimte en tijd. We stappen in een virtuele tijdsmachine en bezoeken een aantal van de belangrijkste steden uit de geschiedenis op het hoogtepunt van hun macht. Hoe zag het oude Athene van Plato er uit? Hoe voelde het om een inwoner te zijn van Parijs op het moment dat de Eiffeltoren werd gebouwd? En belangrijk natuurlijk: Wat is er nu nog van al deze grootsheid te zien?