Cursus Grote God!

Boeddha en ChristusReligie is zonder twijfel een van de meest fascinerende aspecten van de mens. Het heeft onze geschiedenis diepgaand beïnvloed en speelt, zo ervaren we dagelijks, nog steeds een hoofdrol in de wereldpolitiek. Religie heeft grote kunstwerken voortgebracht, maar ook vernietigd. Het verenigt mensen, maar zet de wereld tevens in vuur en vlam. In een tijd waarin grenzen vervagen en we overal met andere culturen worden geconfronteerd, draagt kennis van de verschillende wereldreligies bij aan een beter begrip van de wereld waarin we leven. In deze cursus geeft Reno Raaijmakers een overzicht van de vijf grote wereld religies. De geschiedenis, de kunst, de politiek en de actualiteit worden in samenhang besproken.

U kunt deze cursus voor uw eigen gezelschap op locatie boeken